Notifications/Circulars


 1. अभ्यास मंडळांच्या अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीच्या स्थगितीबाबत...new logo
 2. Corrigendum dated 26.05.2023 for Nominations on BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016new logo
 3. Updated List of Members of Board of Studies - Election 2022new logo
 4. Corrigendum for Nominations on BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
 5. Notification regarding remaining Nominations on various BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
 6. Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Humanities & Inter-Disciplinary Studies
 7. Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Commerce & Management and Science & Technology
 8. Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Science & Technology
 9. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Science & Technology
 10. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Commerce & Management
 11. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Humanities
 12. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Inter-disciplinary Studies
 13. Notification regarding Nominations on BOS BOTANY under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
 14. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 15. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Commerce & Management by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 16. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Humanities by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 17. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Inter-Disciplinary Studies by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 18. अधिसभेचे सदस्य असलेल्या प्राचार्य, अध्यापक व विद्यापीठ अध्यापक, व्यवस्थापन प्रतिनिधी व नोंदणीकृत पदवीधर यांच्यामधून व्यवस्थापन परिषद सदस्य पदाच्या निकालाबाबत.
 19. Notification regarding Final List of Nominations of Candidates for Election of Members of Senate on Management Council
 20. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Election of Members of Senate on Management Council
 21. Notification regarding Valid Nomination Forms of Candidates for Election of Members of Senate on Management Council
 22. Updated List of Members of Senate 2023.
 23. Notice of Election - Members on Management Council form Senate - Election 2022.
 24. List of Members of Senate_2023.
 25. विद्यापरिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याच्या मुदतवाढीबाबतचे जाहीर प्रकटन. (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/101, दिनांक : 14/02/2023).
 26. व्यवस्थापन परिषदेवर अधिसभेने निवडून देण्यासाठी सन 2022 साठी आळीपाळीने आलेला आरक्षण बिंदू बाबतचे जाहिर प्रकटन.
 27. मा. कुलपती यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर (Management Council) केलेल्या नामनिर्देशनाबाबत.
 28. मा. कुलपती यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेवर (Senate) केलेल्या नामनिर्देशनाबाबत.
 29. संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्या विभागप्रमुखांच्या गटातून प्रत्येक अभ्यास मंडळावर तीन (3) विभागप्रमुखांची अभ्यास मंडळावरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत.
 30. विद्यापीठ अध्यापक गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/62, 10/01/2023
 31. अध्यापक गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/61, 10/01/2023
 32. अध्यापकांच्या गटाने त्यांच्यामधून विद्यापरिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणा-या दोन सदस्य पदाच्या निवडणूकीचा निकाल.- संदर्भ क्र. साफुपुविनि/60, 10/01/2023
 33. महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थातील विभागप्रमुख या मतदारसंघांतील निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचे आवाहन...
 34. महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील विभागप्रमुख यांच्या निवडणूकीच्या मतमोजणीच्या स्थळाबाबत.
 35. Revised list regarding disqualification as a Voter for the Teacher and HOD Constituency due to expiry of Teachers Approval or removal of Profile - Ref. No. SaFuPuViNi/08, Dt. 06.01.2023
 36. University Teacher Constituency- Ballot Paper Specimen
 37. Senate and Academic Council Constituency - Ballot Paper Specimen
 38. Head of the Departments Constituency - Ballot Paper Specimen
 39. Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 08th January & Counting of Votes to be held on 10th January., 2023
 40. List regarding disqualification as a Voter for the Teacher and HOD Constituency due to expiry of Teachers Approval or removal of Profile - Ref. No. SaFuPuViNi/05, Dt. 03.01.2023
 41. महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील विभागप्रमुख मतदारसंघाच्या निवडणूका पारदर्शीपणे पार पडण्याच्या प्रक्रियेबाबतचे जाहीर प्रकटन
 42. मतदान केंद्र क्रं. 1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे चे ठिकाण जाहीर करण्याबाबत प्रकटन, संदर्भ क्रं. साफुपुविनि/01, दि. 02/01/2023
 43. Circular regarding disqualification as a Voter for the Teacher, University Teacher and HOD Constituency - Ref. No. SaFuPuViNi/306, Dt. 31.12.2022
 44. Circular regarding Precaution to be taken at the Voting Center - Ref. No. SaFuPuViNi/305, dt. 30.12.2022.
 45. महाविद्यालयीन / परिसंस्थांतील विभागप्रमुख या मतदारसंघातील संगणक अभियांत्रिकी (Computer Engineering) या अभ्यासमंडळाच्या निवडणुकीच्या अंतिम वैध नामनिर्देशनांची सुधारित यादी.
 46. Notification regarding Final List of Nominations of Teachers, University Teachers and HOD for Election - Ref. No. SaFuPuViNi - 298, dt. 27.12.2022
 47. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in T, UT and HOD Election - Ref. No. SaFuPuViNi - 297, dt. 27.12.2022
 48. Notification regarding Decision of Hon' ble Vice Chancellor regarding Appeal of the Teachers - Ref. No. SaFuPuViNi - 295, dt. 27.12.2022
 49. Notification regarding Extension for withdrawal of Nominations of Teachers, University Teachers & HOD - Ref. No. SaFuPuViNi - 294, dt. 26.12.2022.
 50. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of HOD on BOS Election - 2022.
  1. Vaild & Invaild Nominations - Science & Technology.
  2. Vaild & Invaild Nominations - Commerce & Management.
  3. Vaild & Invaild Nominatiions - Humanities.
  4. Vaild & Invaild Nominations - IDS.
 51. विद्यापरिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याबाबतचे जाहीर प्रकटन. (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/283, दिनांक : 23/12/2022)
 52. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Teachers on Academic Council - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 291, dt. 24.12.2022
 53. नामनिर्देशन पत्रांच्या वैधतेच्या संदर्भातील अपील अर्जांबाबत (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/292, दिनांक : 24/12/2022).
 54. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of University Teachers on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 290, dt. 24.12.2022
 55. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of College Teachers on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 289, dt. 24.12.2022
 56. Revised Notification regarding Time Schedule for Scrutiny of Nomination Forms of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022-Ref. No. SaFuPuViNi/284, dt. 23.12.2022
 57. Notification regarding Venue & Time for Scrutiny of Nomination Forms of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022-Ref. No. SaFuPuViNi/276, dt. 22.12.2022
 58. Notice of Election - Teachers on Academic Council - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-255, dt. 10.12.2022.
 59. Notice of Election - University Teachers on Senate - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-253, dt. 10.12.2022..
 60. Notice of Election - Teachers on Senate - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-252, dt. 10.12.2022.
 61. Notice of Election - HOD on BOS - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-254, dt. 10.12.2022.
 62. विद्यापरिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणा-या दोन अध्यापकांचे आरक्षण ठरविण्याच्या सोडतीबाबत.- संदर्भ क्र. साफुपुविनि/250, दि. 09/12/2022
 63. विद्यापीठाच्या अधिसभेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशनासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांचे चक्रक्रम ठरविण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सोडतीबाबत - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/249, दि. 09/12/2022
 64. Notification regarding Final Voters List of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022 - SaFuPuViNi/247, dt. 06.12.2022
 65. प्राचार्य गट मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/230, 29/11/2022
 66. व्यवस्थापन प्रतिनिधी गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/231, 29/11/2022
 67. Notification regarding Corrected Voter List of Teachers, University Teachers and HOD - Ref. No. SaFuPuViNi/209, Dt. 26.11.2022
 68. व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत — संदर्भ क्र. साफुपुविनि/206, दिनांक 25/11/2022
 69. Notification regarding General instructions for voting and counting of Principals Constituency Election on Senate - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/200, Dt. 24.11.2022
 70. Circular regarding disqualification as a Voter for the Principals Constituency - Ref. No. SaFuPuViNi/201, Dt. 24.11.2022
 71. Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 27th Nov. & Counting of Votes to be held on 29th Nov., 2022
 72. Principals Constituency - Specimen Ballot Paper
 73. नोंदणीकृत पदवीधरांची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/198, 23/11/2022
 74. मतदान केंद्र क्रं. 1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे चे ठिकाण जाहीर करण्याबाबत प्रकटन, संदर्भ क्रं. साफुपुविनि/173, दि. 18/11/2022
 75. नोंदणीकृत पदवीधर यांची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीसाठी जाहीर आवाहन - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/171, दिनांक 16/11/2022
 76. Voting Centre and Boothwise count of voters for Registered Graduates Election 2022
 77. Registered Graduates - Specimen Ballet Paper
 78. Circular regarding Precaution to be taken at the Voting Center - Ref. No. SaFuPuViNi/166, dt. 15.11.2022
 79. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Management Representatives Constituency for Senate Election - 2022 - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/159, dt. 13.11.2022
 80. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Principals Constituency for Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/160, dt. 13.11.2022
 81. Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Principals - Ref. No. SaFuPuViNi/155, dt. 12.11.2022
 82. Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Management Representatives - Ref. No. SaFuPuViNi/154, dt. 12.11.2022
 83. Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 20th Nov. & Counting of Votes to be held on 22nd Nov., 2022.
 84. Circular regarding Link for Voting Center Search for Registered Graduates Voters - Election 2022.
 85. Notification regarding General instructions for voting and counting of Registered Graduates Constituency Election on Senate - 2022.
 86. 1 Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Principals on Senate Election - 2022.
 87. Notification regarding Valid & Invalid Nominations of Management Representatives on Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 145, dt. 10.11.2022.
 88. Notification regarding Nominations after withdrawal of Candidature in Registered Graduates Constituency for Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 136, dt. 05.11.2022.
 89. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Registered Graduates on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 134, dt. 04.11.2022.
 90. Notice of Election - PRINCIPALS - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-123, dt. 31.10.2022.
 91. Notification regarding Explanation for Notice of Election of Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-124, dt. 31.10.2022.
 92. Notice of Election - Management Representatives - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-122, dt. 29.10.2022.
 93. Circular regarding eligibility conditions for being elected, nominated or co-opted as a member of any Authority of University (Circular No. 181/2017, dt. 18/08/2017)
 94. Notification regarding Final Voters List of Management Representatives - Election 2022 - SaFuPuViNi - 121, dt. 22.10.2022.
 95. Notice of Election - Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-120, dt. 21.10.2022.
 96. Notification regarding Final Voters List of Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-117, dt. 18.10.2022.
 97. Notification regarding Final Voters List of Principals - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-104, dt. 10.10.2022.
 98. Notification regarding Corrected Voter List of Registered Graduates - Election 2022_30092022.
 99. Notification regarding Corrected Voter List of Principals - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-97, dt. 28.09.2022).
 100. Notification regarding Corrected Voter List of Management Representatives - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-98, dt. 28.09.2022).
 101. Notification regarding submission of Objections to the Provisional Voter list of College/Institute Teachers , University Teachers and Head of the Department- Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-94, dt. 16.09.2022).
 102. Notification regarding Provisional Voter List of College/Institute Teachers , University Teachers and Head of the Department - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-92, dt. 14.09.2022).
 103. Notification regarding Revised time table for the submission of Objections to the Provisional Voter lists - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-86, dt. 12.09.2022).
 104. Notification regarding Provisional Voter List of Management Representative - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-85, dt. 08.09.2022).
 105. Notification regarding Provisional Voter List of Principal's - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-84, dt. 08.09.2022).
 106. Notification regarding Provisional Voter List of Registered Graduates - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-83, dt. 07.09.2022).
 107. Prakatan - Extension for Registration of Principal, Teacher & HOD voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-72, dt. 10.08.2022.
 108. Prakatan - Extension for Registration of Principal, Teacher & HOD voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-70, dt. 05.08.2022
 109. Prakatan -Instructions regarding Registration Process for Election-2022.
 110. Prakatan - Extension for Registration for Various Voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-67, dt. 30.07.2022.
 111. Prakatan - Extension for Registration of Various Voter List - Ref.No.SaFuPuViNi-63, dt. 23.07.2022
 112. Prakatan-Extension for Registration of various voter List.
 113. Prakatan - Extension for Registration of Management Representatives - Ref. No. : SaFuPuViNi-48, dt. 09.07.2022.
 114. Circular regarding extension for Registration of various voter List.
 115. Circular regarding Registered Graduates Revised Voting Centers.
 116. Teachers - Ref. No. साफुपुविनि/18, dt. 18.06.2022.
 117. Mangement Representatives - Ref. No. साफुपुविनि/19, dt. 18.06.2022.
 118. Graduate Register - Registered till 15 June 2022 (पदवीधर नोंदवही - १५ जून २०२२ पर्यन्त नोंदणी झालेले).
 119. Circular regarding List of Voting Centres for Registered Graduates - Election 2022 - Circular No. 181, dt. 14.06.2022.
 120. Notification regarding Registration of Graduates - Election 2022.
 121. Notification for the elections of authorities of SPPU.
TOP