पदवीधरांची नवीन नोंदणी करण्याकरिता अर्ज
Application for New Registration of Graduates
* Indicate Mandatory Fields.(* अनिवार्य माहिती दर्शवते.)
Personal Information / स्वतःची माहिती
Whether your name is same as mentioned on your degree certificate?
तुमचे नाव तुमच्या पदवी प्रमाणपत्रावर नमूद केल्याप्रमाणेच आहे काय?
Last Name / आडनाव : *
First Name / नाव : *
Middle Name / वडील / पतीचे नाव :
Gender / लिंग  : *
Date of Birth / जन्म दिनांक: *
Email / ईमेल : *
Mobile / भ्रमणध्वनी  : *